Thông số kỹ thuật máy bơm Viking Universal Seal H, HL, K, KK, L, LQ và LL Không Jacket


  Model Number
Port Size
Nominal Pump Rating (165 cSt and below) Max.
Hydrostatic
Pressure
① Max. Discharge Pressure ② Max. Recommended Temp. for Standard Pump (oC) Approx. Shipping Weight with Valve
  Packed Stuffing Box
Seal
Behind the Rotor Seal
mm M3/hr RPM BAR BAR Packed Mech  Sea KG
 Viking Universal Seal H124A H4124A H4124B ③38 2.8 1450 28 14 232 107 17
H126A H4126A N/A ③38 2.8 1450 17
H123A H4123A N/A ⑤38 2.8 1450 20
H127A H4127A N/A ⑤38 1.9 950 10 191 191 22
HL124A HL4124A HL4124B ③38 5.6 1450 28 14 232 107 18
HL126A HL4126A N/A ③38 5.6 1450 18
HL123A HL4123A N/A ⑤38 5.6 1450 20
HL127A HL4127A N/A ⑤38 3.7 950 10 191 191 23
K124A K4124A K4124B ③50 18 780 28 14 232 107 48
K126A K4126A N/A ③50 18 780 48
K123A K4123A N/A ⑤50 18 780 54
K127A K4127A N/A ⑤50 11 520 10 177 177 57
KK124A KK 4124A KK4124B ③50 23 780 28 14 232 107 50
KK126A KK4126A N/A ③50 23 780 50
KK123A KK4123A N/A ⑤50 23 780 57
KK127A KK4127A N/A ⑤50 15 520 10 177 177 59
L124A/AE L4124A/AE L4124B ③50 31 640 28 14 232 107 70
L126A L4126A N/A ③50 31 640 70
LQ124A/AE LQ4124A/AE LQ4124B ④65 31 640 28 14 232 107 80
LQ126A LQ4126A N/A ⑤65 31 640 80
LQ123A LQ4123A N/A ⑤65 31 640 84
LQ127A LQ4127A N/A ⑤65 20 420 10 177 177 93
LL124A/AE LL4124A/AE LL4124B ④75 32 520 28 14 232 107 84
LL126A LL4126A N/A ⑤75 32 520 84
LL123A LL4123A N/A ⑤75 32 520 89
LL127A LL4127A N/A ⑤75 25 420 10 177 177 109
LS124A LS4124A N/A ④75 45 640 28 14 232 107 86
LS126A LS4126A N/A ⑤75 45 640 86
LS123A LS4123A N/A ⑤75 45 640 91
LS127A LS4127A N/A ⑤75 36 520 9 163 163 100
Q124A Q4124A N/A ④100 68 520 28 14 232 107 200
Q126A Q4126A N/A ⑤100 68 520 200
Q123A Q4123A N/A ⑤100 68 520 204
Q127A Q4127A N/A ⑤100 45 350 9 121 121 209
QS124A QS4124A N/A ④150 114 520 28 14 232 107 245
QS126A QS4126A N/A ⑤150 114 520 245
QS123A QS4123A N/A ⑤150 114 520 250
QS127A QS4127A N/A ⑤150 73 350 9 121 121 254
N324A N4324A N/A ④150 136 350 28 14 232 107 367
N323A N4323A N/A ⑤150 136 350 367
N327A N4327A N/A ⑤150 136 350 14 79 79 367
R324A R4324A N/A ④200 250 280 28 14 232 107 651
R323A R4323A N/A ⑤200 250 280 651
R327A R4327A N/A ⑤200 250 280 12 79 79 651
RS324A RS4324A N/A ④254 364 280 28 9 232 107 718
RS323A RS4323A N/A ⑤254 364 280 718
RS327A RS4327A N/A ⑤254 364 280 9 79 79 718

Bài viết liên quan:

Giới thiệu series máy bơm Viking Universal Seal H, HL, K, KK, L, LQ và LL

Bình Luận

 • Snukgync 16.10.2021

  when did viagra come on the market parduodu moteriska viagra

 • FthtDrarf 14.10.2021

  medicare viagra coverage 2012 active drug in viagra

 • DnrvVialf 14.10.2021

  buying viagra online india viagra ou outro

 • HtbnOxymn 14.10.2021

  posso usar viagra todos os dias foros sobre viagra cialis

 • Cntfacala 14.10.2021

  viagra mais fraco viagra billigst

Viết một bình luận mới

 • Tên:
 • Email:
 • Nội Dung:
 • Nhập mã bảo vệ:

Bài viết cùng chuyên mục